آیکون شبکه های اجتماعی

کدمیانبر آیکون شبکه های اجتماعی

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ گفته می‌شود.

پارالاکس و آیکون شبکه های اجتماعی

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.