طلا و جواهرسازی

 

رزین J-CAST

مناسب برای مدل های ریخته گری طلا و جواهر


صافی سطح عالی


دقت پرینت بالا


بدون خاکستر


عدم ایجاد ترک


رزین J-Mold

مناسب برای مدل های قالب گیری طلا و جواهر


صافی سطح عالی


دقت پرینت بالا


مقاوم تا دمای 200 درجه سانتی گراد


رزین J-WAX

مناسب برای مدل های سنگین ریخته گری طلا و جواهر


صافی سطح عالی


دقت پرینت بالا


ریخته گری آسان به دلیل درصد موم بالا


بدون خاکستر