دندانسازی

 

 

رزین D-CAST

 

مناسب برای تولید روکش های PFM


 بریج ها و پلاک های ارتوندسی


کاهش حجم 0.8 تا 1 درصد


بدون خاکستر


پرینت با دقت بسیار بالا


رزین D-Surg

مناسب برای تولید گایدهای جراحی


کاهش حجم 0.8 تا 1 درصد


بسیار شفاف


بدون تغییر رنگ


رزین D-Tough

مناسب برای تولید کست ها و مدل های ارتودنسی


کاهش حجم 0.8 تا 1 درصد


ضد خش


بدوم تغییر فرم


سختی بالا