آموزش نصب نرم افزار NetFabb

این ویدیو به نصب و کرک نرم افزار طراحی Autodesk netfabb میپردازد.

تنظیمات اولیه نرم افزار Netfabb

این ویدیو به چگونگی انجام تنظیمات اولیه Autodesk netfabb برای کار با دستگاه پرینتر 3DDreams مدل SD-1280 میپردازد.